Blog

“Soha nem tudtam rólad, fiam” – mondja a férfi a kisfiúnak, akivel az első alkalommal találkozik

Harry elvesztette az anyját, akit imádott, és az apját, akihez soha nem érezte magát közel. Mikor már azt hitte, hogy nincs senkije, egy férfi kereste fel az otthonban. Ki volt ő, és miért érezte magát olyan közel hozzá?

Hat nap telt el, és a otthonban senkinek sem sikerült egy szót sem kiszednie Harryből. A fiú egész nap a neki adott régi takaróba burkolózva feküdt, és alig nyúlt a neki hozott ételekhez.

Tragédia volt, amely az ő kis világát sújtotta és romba döntötte. Olyan bánat, amin a kis szíve nem tudott túllátni.

“Anya…” – motyogta remegő ajkakkal, mielőtt újra könnyekben tört ki.

Harry édesanyja, Delilah gyönyörű fiatal nő volt, aggódó, de szerető szívvel. Gyakran aggódott a pénz miatt, bár Robertnek, Delilah férjének elég sok pénze volt.

Robert sikeres üzletember volt, de nem sok minden más. Amennyire Harry meg tudta állapítani, Delilah számára állandóan dühös és elégedetlen férj volt, számára pedig érdektelen apa.

Harry egész eddigi gyermekkora csak két dologról szólt: az anyja nyugalmáért és az apja boldogságáért való küzdelemről.

És most, egy héttel azután, hogy mindketten meghaltak egy közúti balesetben, Harry úgy érezte, hogy megfosztották az életének minden csepp boldogságától.

“Anya, hiányzol! Gyere vissza, és vigyél haza…” – sírt a fiú, amíg egy férfihang meg nem szólította.

“Te vagy Delilah fia?”

Harry ártatlan szíve fantasztikusan lüktetett a reménytől, hogy a férfi hírnök az égből, vagy azért jött, hogy elmondja neki, hogy Delilah csodával határos módon még mindig életben van.

Ehelyett a férfi letérdelt Harry elé, tágra nyílt szemei könnyekkel teltek meg, tenyere hideg volt Harry arcán.

“Ki ez?” – Harry tűnődött, miközben a szemébe nézett. Különös ismerősséget érzett a férfi iránt, akit még soha nem látott.

“Miért sírsz?” – Harry napok óta először szólalt meg.

“Azért sírok, mert… sosem tudtam rólad, fiam” – válaszolta a férfi könnyek között.

A kisfiú kis arcát nézve, amely élete elhidegült szerelmére emlékeztette, Daniel milliószor megköszönte az univerzumnak.

A szociális munkás, aki előző nap meglátogatta Danielt, végül igazat mondott neki. Harry valóban az ő fia volt.

Azon a délutánon végre kibontakozott a Harry és Daniel közötti mély, kimondatlan kapcsolat. A fiú végig hallgatta, hogy Delilah volt az egyetlen igaz szerelme, és hogy hét évet töltöttek együtt a fiatalságukból.

“Az édesanyád hihetetlen nő volt. A nehézségek ellenére, amelyekben ő és én felnőttünk, Delilah sosem álmodott kicsiben. Kényelmes, gazdag és kalandokkal teli életet akart. És őszintén hitt bennem.”

“Mindenemmel szerettem őt, de fele annyira sem voltam ambiciózus, mint ő. Őszintén hitt bennem, és megpróbált rávenni, hogy változtassak a szokásaimon, és egy célért éljek. De mindig alulmaradtam, és végül Delilah nem tudott tovább várni.”

“Ő is szeretett engem, de nem bocsátotta volna meg magának, ha megelégszik egy korlátozott élettel…”

Harry letörölte a könnyeit, és megkérdezte: “Szóval, te és anya szakítottatok?”

Dan bólintott, és elárulta, hogy hét évvel ezelőtt Delilah utoljára elhagyta őt.

“Úgy tűnt, mintha mondani akart volna valamit… de nem tette” – elmélkedett Daniel.

Harry közelről nézte Danielt, aki elég biztonságban érezte magát ahhoz, hogy végre kibontakoztassa a szívét, és megnyíljon néhai édesanyjáról és édesapjáról…

Daniel már akkor tudta, hogy Delilah egy gazdagabb férfiért, afféle üzletemberért hagyta el. Évek múltán végre megismerte a teljes történetet – Robertről és Delilahról, és arról a rázós házasságról, amelyet haláluk napjáig éltek.

Harry a tenyerébe temette az arcát, és azt mondta: “Bárcsak ott lettem volna, hogy újra összehozzalak titeket. Bárcsak… bárcsak az apám lennél. Mert az apám… nem volt valami jó ember. Néha nem éreztem, hogy az apám lenne” bökte ki Harry.

Daniel átölelte a fiút, kereste a bátorságot, hogy feltárja előtte az életét megváltoztató igazságot.

“Én vagyok az apád, Harry!” – mondta és megragadta a fia kezét.

Igaz volt. Azon az esős napon, amikor Daniel és Delilah elváltak, Delilah el akarta mondani neki, hogy terhes. De Delilah tudta, hogy Daniel nem tudná feldolgozni az igazságot vagy felvállalni a felelősséget.

És hét évvel a szakításuk után Danielnek még mindig nem volt semmije. Még mindig a megélhetésért küzdött, és még mindig nem találta meg a célját. De mindez megváltozott, amikor találkozott Harryvel.

“Delilah, megígérem neked. A lehető legjobb apja leszek a fiunknak” – szólt a szíve az ég felé.

Amikor Harry megtudta az igazságot Danielről, nem volt hajlandó elengedni őt. Rájött, hogy van még egy utolsó esélye, egy aprócska reménye arra, hogy szerető családja legyen, és minden erejével ragaszkodott hozzá.

De még egy akadály állt apa és fia között. Danielnek anyagilag is képessé kellett tennie magát arra, hogy eltartsa a fiát.

“Harry, fiam” – lazította meg Daniel a fia lábára tett szorítását, és megértette vele -, egyelőre mennem kell. Össze kell szednem néhány dolgot a számunkra, mielőtt hazavihetlek. De haza foglak vinni. A fiam vagy, és visszajövök érted…”

Az ezt követő év volt Daniel életének legkritikusabb éve, és egy percet sem vesztegetett el. Megfordította az életét, talált egy stabil állást, kibérelt egy tisztességesebb lakást, és lépésről lépésre kidolgozta édes gyermeke jövőjét.

És pontosan 365 nappal később Daniel visszatért az otthonba, ahol Harry a kapuban várta, és csak egy ragyogó mosoly volt nála.

Aznap kezdődtek Daniel és Harry életének legszebb napjai.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Néha az élet ad egy második esélyt a családra. Daniel és Harry akkor találtak egymásra, amikor azt hitték, hogy mindent elvesztettek, és ez visszahozta az örömöt és a célt az életükbe.
  • A szeretteink között a titkok megbánássá válhatnak. Ha Delilah elmondta volna Danielnek, hogy apa lesz, szerelmük története a hirtelen vég helyett fordulatot vehetett volna.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via