Blog Történetek

A férfi nem tudja kinyitni a régi ládát amit örökölt, megtudja, hogy a gyűlölt nővérénél van a kulcs

Tim izgatott volt, mikor megörökölte néhai apja titkos faládáját, de az örökség kulcsa az elhidegült nővérénél van. Mielőtt a sokk elmúlt, Timnek újabb rémálomra kellett felkészülnie..

Tim szíve hevesen vert, ahogy megpróbálta feldolgozni, amit az ügyvéd mondott. “Parker úr, ott van? Halló? Megtenné, hogy bejön az irodámba, és átveszi az édesapja által önre hagyott ládát?” – törte meg az ügyvéd hangja a csendet.

“Csak azt, és semmi mást?” Tim zavarban volt. “Soha senkinek nem engedte, hogy akár csak a közelébe menjen annak a ládának… Miért engedte volna, hogy én kapjam meg, amikor még azt sem volt hajlandó megmutatni, mi van benne?”

Tim igyekezett értelmet adni az egésznek. Aznap délután az ügyvéd irodájába hajtott, az agya zakatolt a kérdésektől és találgatásoktól, hogy mi lehet abban a dobozban.

Mi van abban a ládában? Mit rejtegetett apa előlünk?

Tekintete a sarokban lévő asztalon álló régi faládára siklott. Nem tudta levenni róla a szemét, és egy pillanatra úgy tűnt, mintha valami mágneses energia vonzotta volna hozzá.

“Parker úr, kérem, írja alá ezeket a papírokat” – köszörülte meg a torkát az ügyvéd, félbeszakítva a Tim fejében zajló gondolatmenetet.

Tim aláírta a papírokat, felhívatta a sofőrjét a második emeleti irodába, hogy segítsen lecipelni a nehéz ládát, de ahogy megfordult, hogy távozzon, eszébe jutott a kulcs.

“Hugh úr, majdnem elfelejtettem: megkaphatom a láda kulcsát?” – kérdezte az ügyvédtől, és megdöbbent, mikor megtudta, hogy csak a ládát örökölte meg, a kulcsot nem.

“Hogyan fogom kinyitni a kulcs nélkül?” – fakadt ki.

“Sajnálom, Parker úr, de ezt magának kell kitalálnia! A végrendeletben nincs szó a kulcsról.”

Tim elhagyta az irodát, eltökélten, hogy feltöri a zárat, és megnézi, mit rejtegetett a doboz ennyi. Miután hazaért, Tim egy kalapáccsal próbálta feltörni a zárat, de hiába.

“Mi a fene lehet benne? És hol a kulcs?!” – belerúgott a ládába, miután minden próbálkozása, hogy kinyissa, hiábavalónak bizonyult. Tanácstalanul és kíváncsian várta, hogy mit hagyott rá néhai apja.

Ekkor eszébe jutott a gyerekkori otthona, ahol ő és ikertestvére, Karen felnőttek. Tim és Karen alig két hónappal a születésük után egy tűzbalesetben vesztették el az édesanyjukat. Egész életükben az apjuk, Jonathan nevelte őket, és felnőve a testvérek a legjobb barátok voltak!

Ahogy nőttek, egyre jobban vonzotta őket a titokzatos láda titka. Tim és Karen mindig is kíváncsiak voltak, hogy mi van abban a ládában, és ahogy telt az idő, találgatásaik egyre csak mélyültek.

“Biztos vagyok benne, hogy ez valami kincs a nagyszüleinktől vagy dédszüleinktől” – mondta egyszer Karennek.

“Nem, biztos pénz… rengeteg és talán majd megkapjuk, ha 18 évesek leszünk!” – gondolta a testvére.

Gyerekként Tim és Karen több hosszú éjszakát töltöttek azzal, hogy arról suttogtak, mi lehet abban a dobozban.

Egy nap még az apjukat is megkérdezték róla, de szigorúan figyelmeztette őket, hogy soha ne menjenek a közelébe, és ne nyúljanak hozzá.

Mindenáron meg akarta védeni, és a kulcsot felakasztotta egy szögre a kandalló fölé, hogy a gyerekek soha ne férjenek hozzá. Bármit is rejtegetett a gyerekei és mindenki más elől, nagyon óvatos volt.

Ahogy teltek az évek, Tim és Karen tovább léptek az életben.  Megházasodtak, gyerekeik születtek, és idővel a testvéri kötelékük is lejtőre került.

Az ikrek azon veszekedtek, hogy ki örökölje az apjuk házát, és a köztük lévő súrlódások Jonathan számára is láthatóak voltak. Úgy tűnt, hogy ez a dolog véget nem ér, és a szíve szakadt meg, mikor látta, hogy a családja szétesik. Csak azt akarta, hogy a gyerekei jól kijöjjenek egymással, de bármilyen trükkel próbálta is kibékíteni őket, semmi sem működött.

Különböző városokban éltek, ezért néha meghívta egyiküket anélkül, hogy felfedte volna, hogy a másik testvér már ott van. De legnagyobb megdöbbenésére Tim és Karen még csak szóba sem állt egymással.. Ennyire gyűlölték egymást, és a súrlódásaik az idő múlásával csak még csúnyábbak lettek.

Közben Jonathan egészsége hanyatlani kezdett, és még a halálos ágyán is azt kívánta, hogy gyerekei tegyék félre a nézeteltéréseiket. De ki gondolta volna, hogy az apa nem visz magával a sírba mást, mint összetört szívet?

Miután az apja meghalt, Tim örökölte a titokzatos dobozt, amely gyerekkora óta foglalkoztatta. Szüksége volt a kulcsra, hogy kinyissa a ládát, és igényt tarthasson arra, ami benne van, ezért úgy döntött, hogy elmegy a gyerekkori otthonába, hogy megkeresse azt.

Tim az apja házához hajtott, és ahogy egyre közelebb ért, érezte, hogy valami nyugtalanság kúszik a gyomrába. Sok év telt el azóta, hogy betette a lábát a házba. A pázsit ápolatlan volt. A szökőkút, amelynek közepén egy angyal márványszobra állt, leomlott, és megadta magát az idő haragjának. A ház már nem hasonlított arra a szeretetteljes otthonra, amelyben Tim felnőtt.

Sűrű szellő szakította meg a hátborzongató csendet, mikor a küszöbhöz lépett, és az ajtót bezárva találta.

Tim tudta, hogy a kulcsnak valahol a nappali kandallója fölött kell lennie. Így hát felmászott a tetőn a hálószobája ablakáig, és belopózott.

Az öreg falépcső nyikorgott, ahogy Tim lassan lemászott, és a kandallóhoz igyekezett, ahová az apja akasztotta a kulcsot. Ahogy közelebb lépett, érezte, hogy hideg, pézsmaillatú szellő hulláma söpör végig rajta. Minden ajtó és ablak zárva volt, kivéve a szobájában lévőt. Honnan jött levegő a házba?

Tim szíve hevesen kalapált, miközben a kulcsért nyúlt, és érezte, hogy félelem járja át, mikor meglátta valaki sziluettjét.

“Tim?! Mit keresel itt?!” – kiáltotta Karen, a mobiltelefon zseblámpáját Tim arcára vetítve.

Láthatóan megdöbbent, és nem számított arra, hogy a bátyját látja ott. Ő a vendégszoba ablakán keresztül osont be a házba, nem messze attól a helytől, ahol Tim állt.

“Karen? Te mi a fenét keresel itt?! Apa rám hagyta a régi ládáját, és a kulcsért jöttem. De te mit keresel itt?!”

“Rám hagyta a kulcsot! Azért jöttem, hogy megkeressem a ládát!”

Valami nem stimmelt, gondolták, és döbbenten bámultak egymásra. Rájöttek, hogy ez néhai apjuk csavaros terve volt, hogy összehozza őket, és szóra bírja őket. De ismét veszekedni kezdtek.

“Apának nekem kellett volna adnia a ládát!” – fakadt ki Karen.

“Ó, tényleg! És mit gondolsz, mit fogsz csinálni azzal a fránya kulccsal… a nyakadban lógna, mint egy bolondnak?”

A testvérek dühöngtek, és végül rájöttek, hogy a kulcsot és a ládát is együtt kell vinniük, hogy megnézzék, mi van a dobozban.

Morogtak és káromkodtak, de nem volt más választásuk, és úgy döntöttek, hogy együtt nyitják ki a ládát…

Ahogy Tim és Karen felnyitotta a fedelet, a szívük megdobbant az aggodalomtól. Évek óta először végre láthattak valamit, amit az apjuk egész életükben eltitkolt előlük, és ez felülmúlta mindazt, amit valaha is el tudtak volna képzelni.

“Mi ez?” – kérdezte Tim, és felkapott egy dokumentumot, ami egy régi fényképalbum alá volt dugva. Mint kiderült, a papír néhai apjuk végrendeletének második része volt!

Könnyek szöktek Tim és Karen szemébe, amikor elkezdték olvasni apjuk utolsó szavait, és végül rájöttek, miért nem engedte őket soha a láda közelébe. Egymás szemébe néztek, miközben végtelen könnyek folytak végig az arcukon.

Tim és Karen tudták, hogy nehéz döntést kell hozniuk, amely hatással lesz a kapcsolatukra és néhai édesanyjuk iránti szeretetükre.

Mi volt ebben a feltételes végrendeletben, ami miatt az eddig harcoló testvérek egymás vállára borultak és sírtak? Milyen döntés előtt álltak? Vajon az apjuk lelke végre békében nyugodhatott? Vajon a gyerekei kibékülnek? A válaszok akkor jöttek, amikor Tim és Karen átlapozták az albumot.

Könnycseppek futottak végig az arcukon, amikor meglátták a gyerekkori és az apjukról készült fotókat. A képek között pedig három értékes emlék is volt néhai szüleik szerelméről – az esküvői fotóik!

Mint kiderült, ez a három kép volt az egyetlen maradvány néhai édesanyjuk életéből, mivel minden fotója elégett a tűzben. Néhai édesapjuk nagy becsben tartotta ezeket az emlékeket, és soha senkinek, még a gyerekeinek sem engedte meg, hogy megnézze a képeket, mert félt, hogy tönkre mennek.

Most azonban rajtuk múlott, hogy eldöntsék, meg akarják-e tartani néhai édesanyjuk féltve őrzött emlékeit, vagy megsemmisítik őket, ha egyenlő arányban akarják felosztani a házat.

Jonathan végrendelete szerint Tim és Karen együtt örökölték a házát. A hagyatékot azonban csak akkor tudták volna egyenlően felosztani, ha a néhai édesanyjukról készült három kép közül egyet elvágnak, és a darabokat benyújtják az ügyvédnek. Ha ezt nem kívánják megtenni, akkor ki kellene békülniük és együtt örökölniük az ingatlant.

Tim és Karen most rivalizálásuk és az anyjuk iránti szeretetük között vergődött. Rájöttek, hogy ezek a fotók az anyjuk életének egyetlen maradványai, és a gondolat, hogy elvágják az egyik képet, olyan volt, mintha kést hasítanának a szívükbe.

A testvérek tanácstalanul néztek egymásra, de hirtelen valami megváltozott.

“Ezt nem tudom megtenni!” – mondta Tim a ládától távolodva, és a szívéhez szorította néhai édesanyja képét.

“Én sem, Tim” – válaszolta Karen.

“Ezek a drága emlékek az egyetlenek anyáról… sokat jelentenek!”

Felidézték a régi szép időket, amelyeket családként töltöttek együtt, és sírva gondoltak arra, milyen gyönyörű volt a szüleik szeretete. Tim és Karen ezután átölelték egymást, miközben könnyek csordultak végig az arcukon. Mélyet sóhajtottak, a ládára pillantottak, és rájöttek, hogy néhai apjuk terve volt, hogy közelebb hozza őket egymáshoz.

“Emlékszel erre? Leestél a bicikliről!” – Karen nevetett, és lapozgatta a fényképalbumot.

“És ez… ez volt, amikor megnyerted az utolsó díjat a rajzversenyen, és úgy viselkedtél, mintha valami bajnoki trófeát emeltél volna fel!” – kuncogott Tim.

A testvérek nevettek és sírtak, és ahogy lapozgatták az album lapjait, a szemük előtt lepergett a szakadék, ami közöttük nőtt.

“Min veszekedtünk egyáltalán? Úgy értem… hogyan kezdődött ez egyáltalán?!” – tűnődött Tim.

“Nem tudom… várj… te voltál az, aki azt mondta, hogy apa háza hozzád kerül. Te kezdted!”

“Csak vicc volt, Karen! Te vetted komolyan, és nagy ügyet csináltál belőle. Még a lányod keresztelőjére sem hívtál meg.”

“Azt hittem, túl mérges vagy rám ahhoz, hogy eljöjj! Tényleg nem tudtam, hogy ott akarsz lenni. Sajnálom! Azt hiszem, túl komolyan vettük a veszekedésünket, anélkül, hogy tudtuk volna, hogyan kezdődött egyáltalán!”

“Készen állsz erre?” – kérdezte Karent, aki szívből jövő mosollyal és a szemében csillogó könnyekkel igent mondott. A testvérek úgy döntöttek, hogy félreteszik a nézeteltéréseiket és kibékülnek, ahogyan azt néhai apjuk kívánta! Tim és Karen ezután kisétáltak a házból, elhatározták, hogy együtt veszik birtokba az ingatlant.

Mielőtt távoztak volna, a harmadik képet anyukájukról és apukájukról egy képkeretbe dugták, és felakasztották arra a szögre, ahol egykor a faláda kulcsa lógott!

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Semmilyen pénzzel nem lehet megvásárolni azt a békét és boldogságot, amit a családodtól kapsz. Tim és Karen megvetették egymást azon, hogy ki örökölje az apjuk vagyonát. Azonban rájöttek, hogy a vagyon kevésbé fontos, mint az, hogy egy család legyenek.
  • Az emlékek halhatatlan lábnyomok, amelyeket az idő homokján hagysz. Miután megtalálták néhai szüleik esküvői fotóit, Tim és Karen elhatározták, hogy megőrzik ezeket az emlékeket, és nem teszik tönkre őket az örökség egyenlő elosztásáért folytatott versenyben. Végül kibékültek és megjavították megszakadt köteléküket, hogy tiszteletben tartsák néhai apjuk kívánságát.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via