Történetek Blog

Az idős hölgy kitiltja a veje fiát a temetéséről – mégis elmegy, és megdöbben, amikor a szertartás alatt kinyílik a nő szeme…

Egy idős asszony végrendeletében furcsa feltételeket hagy a temetési procedúrára vonatkozóan; többek közt megtiltja a vejének, hogy részt vegyen a temetésen. A férfi azonban az asszony iránti szeretetből mégis elmegy, és megdöbben, amikor a szertartás alatt kinyílik a szeme…

Patricia Gordon 85 éves nő volt, akire a férje nagy vagyont hagyott, így nem kellett aggódnia semmi miatt. Patricia egyetlen gondja a veje, Jack volt.

Megvetette Jacket, mert szegény volt, és egy parkolót takarított a megélhetéséért. Ugyanezen okból ellenezte, hogy a férfi feleségül vegye a lányát. De Kathy őrülten szerelmes volt Jackbe, és Patricia végül kénytelen volt beadni a derekát.

Az évek során Patricia szíve soha nem lágyult meg Jack iránt, annak ellenére, hogy a férfi imádta őt. Egyszer Patricia születésnapján virágot és üdvözlőlapot adott neki, de Patricia a szeme láttára dobta el.

“Tudom, hogy megmérgezted azokat a virágokat!” – kiáltott fel. “Megszagolom őket és meghalok, te pedig megkapod a pénzemet! Ezt akarod!”

Kathy megpróbálta elmagyarázni Patriciának, hogy Jacknek nincsenek ilyen szándékai, de a nő nem hallgatott rá. “Ezt akarja, te ostoba!” – folytatta dühösen. “Hát nem látod, hogy a pénzemet akarja?”

“Mrs. Gordon…” – Jack könnyes szemmel suttogta. “Én – én soha nem tennék ilyet… Ebben téved!”

De Patricia nem hallgatott senkire. “Csak tűnj el!” – kiabálta.

Jacket bántották Patricia szavai, de nem szólt neki semmit. Felvette a virágokat, és elindult hazafelé, Kathy pedig követte.

Ezután több hét telt el, mire Patricia felhívta Kathyt, hogy elmondja neki, hogy az egészsége megromlott, és aggódik, hogy hamarosan meghal.

“Lehet, hogy nem leszek már sokáig, Kathy, de valamit el kell mondanom neked..” – mondta.

“Anya, nem lesz semmi bajod! Nem mész sehova! Nem kellene így beszélned!” – válaszolta a lánya.

“Nem, drágám, figyelj..” – erősködött a nő. “Szeretném, ha tudnád, hogy a végrendeletemet az ügyvédemre, Berenson úrra bíztam. És gondoskodj róla, hogy a férjed ne legyen ott a temetésemen! Nem akarom, hogy az a lecsúszott ember a közelemben legyen!”

“Anya, ezt abba kell hagynod!” – Kathy ingerülten közölte vele. “Jack nem az, akinek gondolod!”

“A döntésem végleges, és nem változtatok rajta semmi áron! Ha az a férfi ott lesz a közelemben az utolsó kenet alatt, a lelkem soha nem fog megnyugodni a halálom után!” – kiabálta, és letette a telefont.

Kathy felsóhajtott, és megrázta a fejét, belefáradt abba, hogy az anyja kritizálja Jacket. Imádkozott, hogy ne kelljen elviselnie az anyja nevetséges elvárásait, és ne kelljen tanúja lennie annak, hogy Jacket újra bántják a szavai.

Néhány nappal később értesítették, hogy Patricia elutazott a mennyei hajlékába. Azt mondták Kathynek, hogy már elintézték Patricia temetésének előkészületeit, és neki csak annyit kell tennie, hogy eljön és lerója tiszteletét elhunyt édesanyja előtt.

Kathy felidézte, mit mondott neki Patricia Jackről, és bár fájt neki, nem tudott ellenszegülni édesanyja utolsó kívánságának, és közölte Jackkel, hogy nem hívták meg a temetésére. De Jack a nő tiltakozása ellenére ragaszkodott hozzá, hogy elmenjen. Személyesen akart elbúcsúzni Patriciától.

Kathy megpróbálta megállítani, de a férfi nem hallgatott rá. Amikor végül megérkeztek a temetésre, Jack meglepődve látta, hogy Patriciát nem balzsamozták be. Érdeklődött erről a gondnokoknál, akik azt állították, hogy ez a végrendeletben volt meghatározva.

“Furcsa..” – gondolta magában, miközben elment leróni a kegyeletét.

Hamarosan más rokonok is összegyűltek, köztük Berenson úr, aki bejelentette, hogy Patricia végakarata szerint azt akarta, hogy a vagyonát a családtagjai előtt osszák szét, mielőtt eltemetik. Így hát, tiszteletét téve, elárulta:

“Patricia Gordon asszony teljes vagyonát egy állatmenhelynek ajánlja fel, 2000 dollárt pedig a lányára hagy. Ennyi.”

Amikor Patricia sógora, Henry megtudta ezt, feldühödött. “Hogy nem hagyott semmit az egyetlen nővérére, aki annyira közel állt hozzá? Állandóan azt mondta a feleségemnek, hogy őt szereti a legjobban. Az a vén banya átvert minket! Mekkora k***!”

“Igaz!” – tette hozzá a felesége, Joan. “Soha nem kellett volna törődnöm vele!”

“Ó, annyi időt elpazarolt az időmből! Ennyi idő alatt az sem zavart volna, ha hamarabb meghal! Jobb neki holtan. Haszontalan nőszemély!” – Henry felkiáltott, miközben megfordult, hogy elsétáljon, de Jack megragadta a karját.

“Elnézést, uram” – mondta. ” De bocsánatot kell kérnie Mrs. Gordontól.”

“Tessék?!” – Henry rávillantott, és elrántotta a kezét. “Nem látja, hogy magát is átverte! Maga az úgynevezett veje, mégis egy fillért sem hagyott magára … Huh!” – nevetett fel.

Jack rámosolygott. “Nem bánom, hogy nem hagyott rám semmit, uram. Bár az anyósom volt, úgy bántam vele, mint egy anyával. Uram, én árva vagyok … Amikor leszidott, soha nem éreztem magam szörnyen emiatt.”

“Lehet, hogy ön nem veszi észre, uram, de ahogy az emberek idősebbek lesznek, elbizonytalanodnak, ha egyedül maradnak, és mivel ezt nem tudják hangosan kifejezni, ezt rajtad vezetik le azzal, hogy néha gonoszak és nyűgösek.”

“Most, hogy már nincs velünk, imádkoznunk kell, hogy a lelke békében nyugodjon, és ne veszekedjünk olyan triviális dolgokon, mint a pénz… Kedves ember volt, aki megérdemelte a tiszteletet! Sajnálom, Mrs. Gordon” – mondta Jack, és szembefordult vele -, elnézést kérek….,” – de hirtelen megtorpant, mert valami furcsát vett észre.

“MRS. GORDON!” – zihált hirtelen. “Nyitva van a szeme!” – kiáltotta, és egy lépést hátrált a koporsótól, elborzadva látta, hogy az anyósa kinyitotta a szemét.

Hamarosan Patricia felemelkedett a koporsóból, és mindenki szeme láttára talpra állt.

“Mrs. Gordon…ön….” – mielőtt Jack bármit is mondhatott volna, a nő odament hozzá, és megölelte. “Megbocsátanád, hogy udvariatlan voltam veled, Jack? Sajnálom, hogy nem ismertem fel, hogy egy gyémánt van a házamban, és folyton elutasítottam, mint a szenet. Még mindig élek, kedvesem! Nagyon is élek.”

Patricia elmagyarázta, hogy az egész csak csel volt, hogy ki tudja választani az örökösét. Jack nemcsak átment a próbán, hanem el is nyerte a szívét, mert a kapzsi rokonokkal ellentétben ő valóban megbecsülte és tisztelte őt.

“Arra számítottam, hogy abban a pillanatban elhagyja Kathyt, amikor rájött, hogy nem hagytam rá semmit. Soha nem kedveltem, mert feltételeztem, hogy a lányomat a pénzéért vette feleségül. De bebizonyította, hogy tévedtem! Mindenkitől bocsánatot kérek előtte.”

“Ó, Mrs. Gordon, nem kell… Semmi baj” – motyogta Jack, miközben viszonozta a nő ölelését.

Ettől a naptól kezdve Mrs. Gordon úgy kezdte szeretni Jacket, mintha a saját fia lenne, és lemondott az iránta érzett gyűlöletéről. A végrendeletét is megváltoztatta, és a vagyonát egyenlő arányban osztotta fel egy állatmenhely, valamint Kathy és Jack között. De a legjobb, hogy még sokáig boldogan élt a fiával és a menyével.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Soha ne ítéljünk meg embereket a státuszuk és a kinézetük alapján. Patricia nem kedvelte Jacket, mert szegény volt, de rájött, hogy tévedett.
  • Az idősebb embereknek szeretetre és törődésre van szükségük; ne vedd a szívedre, ha néha kicsit nyűgösek. Ahogy Jack hitte, Patricia nem volt rossz ember a szíve mélyén. Csak egy idős asszony volt, akit aggasztott, hogy a lánya életében a férfi egy aranyásó, ezért bosszankodott rá.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via