Történetek

A nő meglátja a ‘Segítség’ szót egy autó ablakában a forgalmi dugóban, rájön, hogy valami nincs rendben

Hazafelé menet Elsa meglát egy veszélyben lévő lányt, és úgy dönt, hogy megmenti. 

Elsa épp hazafelé tartott egy randevúról, és barátnőjével, Sarah-val beszélgetett telefonon, amikor az előtte haladó autóban egy fiatal lány megragadta a figyelmét.

“Legyünk őszinték.. 32 éves vagy. Nem akarod egyedül végezni…” – Sarah aggódva beszélt, de Elsa már nem figyelt rá.

Továbbra is a lányt figyelte. A lány a kocsi bepárásodott ablakára azt írta, hogy “segítség”, majd gyorsan letörölte és a járművet vezető férfi felé fordult.

“Sarah, visszahívlak” – mondta sietve Elsa, és letette a telefont.

Mivel Elsa érezte, hogy valami nem stimmel az autóval, követni kezdte, ahogy a dugó enyhült, és látta, hogy a jármű megáll egy benzinkútnál…

Diszkréten leparkolt az autójával, és odalépett a lányhoz, miközben a férfi a kisbolt felé vette az irányt.

“Hé, jól vagy?” – kérdezte óvatosan a lánytól.

A lány szemei könnybe lábadtak. “Ő… túszként tart fogva engem és a húgomat” – suttogta. “Kérem, segítsen nekünk!”

Hirtelen megjelent a férfi. “Mit csinálsz?!” – követelte, és Elsa megpördült. A félelem elfojtotta a szavait, csak dadogva magyarázkodott.

“Tűnjön innen!” – csattant fel a férfi, és anélkül, hogy megtankolta volna az autóját, elhajtott.

Elsa szíve hevesen kalapált, ahogy a szürke Toyotát figyelte.

Felkapta a telefonját, a keze remegett, és tárcsázta a 911-et.

“911. Mi a vészhelyzet?”

Elsa mindent elmondott a diszpécsernek, aki biztosította, hogy a segítség már úton van.

De Elsa félt. Tudta, hogy ha szem elől veszíti az autót, az a lányok elvesztését jelenti.

Így hát a kormányt erősen markolva, biztonságos távolságból követte a Toyotát. Az út elnyúlt előtte, és minden egyes mérföldet a rendíthetetlen elszántsága táplált..

Elsa ismeretlen utcákon keresztül követte az autót, de egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt szem elől tévesztette. Pánik járta át miközben kétségbeesetten fürkészte a környéket.

De éppen amikor minden reménye elszállt, a szürke Toyota újra felbukkant, befordult egy felhajtóra, és leállt egy garázsban.

Megkönnyebbülten állt meg, amikor óvatosan leparkolt, és tárcsázta a 911-et.

A diszpécser ismét biztosította, hogy a segítség már úton van.

Ezúttal Elsa várt, és élete legmegerőltetőbbnek tűnő percei után rendőrségi szirénák törték át a csendet.

Elsa odalépett a rendőrökhöz, és a házra mutatott. “Az autó ott van bent. A lány is!”

A rendőrök körbevették a házat és berontottak. Elsa kiabálásokat hallott, ami konfrontációra utalt. Aztán egy hang recsegett az egyik közeli rendőr walkie-talkie-ján keresztül. “Semlegesítettük. A lány biztonságban van.”

Elsa berohant a házba, és egy kaotikus, mégis ellenőrzött jelenettel találkozott. A férfi megbilincselve feküdt és kiabált, miközben a kislány egy játékot szorongatva, félelemtől dermedten ült.

Elsa és a rendőrök felé fordította a fejét, szemében nyilvánvaló dühvel. “Ez az én lányom, bolondok! Ha nem hisztek nekem, nézzétek meg az iratokat a szekrényben!”

A tisztek pillantást váltottak, és egyikük elindult, hogy ellenőrizze a szekrényt. A férfi a lány mostohaapja volt, és a felesége halála után kapta meg a felügyeleti jogot.

“És a húga? Említette a húgát, biztos urak!” – Elsa felkiáltott.

“Tizenhét éves, gyakorlatilag már felnőtt! Úgy döntött, hogy elhagy minket, hogy egyedül szökik el! Az ő döntése volt!” – morogta a férfi.

Elsa azonban érezte, hogy valami nincs rendben. Odament a lányhoz, és megkérdezte, hogy veszélyben van-e, de Elsa megdöbbenésére a lány megrázta a fejét.

Végül a rendőrök és Elsa elhagyták a házat, de Elsa még egyszer utoljára hátrapillantott, és meglátta a lányt az ablakban, aki jelbeszéddel jelzett segítségért.

Elsa lélegzete elakadt a torkában. A rendőrök felé fordult. “Nézzék, a lány jelet ad a segítségért. Nem hagyhatjuk itt!”

“Asszonyom, nyugodjon meg, jó?” – mondta szigorúan az egyik tiszt. “Minden rendben van. Ellenőriztük a helyet. Mennünk kell. És legközelebb nem fogjuk ilyen kedvesen fogadni a téves riasztásukat.”

A rendőrök elmentek, de Elsa nem tudott nem tudomást venni a megérzéséről.

***

Az éjszaka beköszöntével Elsa a ház felé lopakodott. Elérte a lány szobájának ablakát, és óvatosan megkopogtatta. A lány felébredt, és az ablakhoz lépett, felismerve őt.

Elsa jelezte neki, hogy nyissa ki az ablakot, de a lány néma fejrázása és az ablak zárjára mutatott ujja a tehetetlenségét közvetítette.

Elsa begépelt egy kérdést a telefonján. “Veszélyben vagy?” – és megmutatta a lánynak.

A gyerek egy papírdarabra firkantott egy üzenetet, és az ablaküveghez nyomta: “Igen.”

Elsa szíve megdobbant. A lány visszatért az íráshoz, és egy lapot nyomott az ablakhoz. Ezúttal az állt rajta:

“Elkapott minket, amikor megpróbáltunk megszökni. Elvitte a húgomat az erdőbe. Azt mondta, ha valamelyikünk megpróbál elmenni vagy bárkinek szólni, a másiknak baja esik. Féltem beszélni a rendőrséggel. Nem tudom, hol tartja őt fogva. Kérem, találja meg őt.”

Elsa szíve összeszorult. Remegő ujjakkal gépelte a válaszát: “Meg fogom találni.”, és megmutatta a lánynak.

A lány hirtelen összerezzent. A szemei ijedten tágra nyíltak, amikor az ajtó nyikorogva kinyílt, és fény árasztotta el a szobát. Az ágyához rohant, és a takaró alá bújt. Elsa bebújt az ablak alá, és óvatosan bekukucskált a szobába.

A férfi belépett, a lány ágyához lépett, és megcsókolta a homlokát. Aztán elhagyta a szobát, és becsukta maga mögött az ajtót. Elsa nehéz szívvel vonult vissza a kocsijához, de volt egy terve. Tudta, hogy a férfi el fog menni, hogy találkozzon a másik lánnyal.

Reggel Elsa tekintete a házra szegeződött, várva a férfi távozását. Végül a férfi kilépett a házból, beült a kocsijába, és elhajtott.

Biztonságos távolságból követte a férfit, és ahogy közeledtek egy erdőhöz, Elsa rájött, milyen kockázatos lenne továbbra is követni a férfit az autóval.

Így hát gyalogosan navigált az egyenetlen terepen, tekintetével a férfi minden jelét keresve.

Egy örökkévalóságnak tűnő idő után meglátta a férfi autóját egy régi, elhagyatott ház mellett. Ennek kellett lennie a helynek. De ahogy közelebb ért, Elsa rájött, hogy nem tudja, hogy a férfi még bent van-e, ezért a bokrok mögé bújt, és a házat figyelte. A telefonja lemerült, így nem tudta hívni a rendőrséget.

Egy órával később nyikorgott az ajtó. A férfi kilépett, bezárta maga mögött, majd elhajtott. Ez volt az ő esélye. Adrenalinlöketet kapva Elsa elindult a ház felé.

Az ajtóhoz érve megpróbálta kinyitni a kilincset. Zárva volt. Nem tántorodott el, elővett egy kalapácsot a kocsijából, és dobogó szívvel a zárhoz ütötte. A hang visszhangzott az erdőben, és végül a zár megadta magát.

Elsa benyomta az ajtót, és kilépett a sötétségbe. A levegő áporodott és nehéz volt, és a sarokban egy megkötözött lányt látott, aki rémült szemekkel nézett rá.

“Hé, hé, semmi baj. Azért vagyok itt, hogy segítsek” – suttogta Elsa remegő hangon. De mielőtt még egy lépést tehetett volna, éles fájdalom tört ki a tarkóján, és sötétségbe borította.

Ahogy zuhant, a lány rémült kiáltása visszhangzott a fülében, aztán minden elsötétült számára.

Elsa feje lüktetett, ahogy lassan visszatért az öntudat. Egy félhomályos pincében találta magát, megkötözve és csapdába esve a fiatal lány, Veronika mellett.

Veronika elárulta a szörnyű történetet, hogy a férfi – a mostohaapja – hogyan változott meg az anyja halála után. Irányító férfivá vált, aki nem engedte szem elől a lányait, és arra kényszerítette őket, hogy a házban maradjanak.

Az igazság az volt, hogy pszichésen szenvedett, és azt hitte, hogy a lányok elhagyása azt jelenti, hogy a családja széthullott.

Amikor a lányok egy nap megpróbáltak megszökni előle, elkapta őket, és elkezdte őket távol tartani egymástól, azzal fenyegetve őket, hogy ha ellenszegülnek az akaratának, a két nővér soha többé nem láthatja egymást.

Egyszer csak nyikorgott a pinceajtó, félbeszakítva őket. A férfi belépett, és Elsa félelme felerősödött. A férfi megállt előtte, a szeméből hiányzott a melegség.

“Te leszel az anyjuk” – mondta vigyorogva. “Boldog család leszünk, amint Monika csatlakozik hozzánk!”

Miközben a férfi boldog családról beszélt, Elsa látta a repedéseket a homlokzatán. Az üresség a szemében és a kétségbeesés a hangjában egy olyan emberről árulkodott, akit felemésztettek a saját téveszméi.

Ahogy teltek az órák, Elsa és Veronika kénytelen volt eljátszani a boldog család színjátékát, minden lépésüket a férfi parancsai és fegyvere diktálta.

“Látod” – mondogatta, “csodálatos dolog családnak lenni.”

Elsa és Veronika menekülni akartak, és vacsora közben Elsa észrevette a remény csillanását: a férfi övén lógó kulcscsomót.

Miközben csendben ettek, az agya kavargott, és egy tervet fogalmazott meg.

“Veronika, megbocsátanál nekünk egy pillanatra?” – kérdezte nyugodtan.

Veronika, megértve a kimondatlan kérést, gyorsan elhagyta a szobát. Amint kettesben maradt a férfival, Elsa életbe léptette a tervét.

“Ha én leszek a lányok anyja, akkor nem lennék… a feleséged?” – érdeklődött, erőltetett mosollyal az arcán.

A férfi szeme összeszűkült, kíváncsisága felkeltette.

“És egy feleségnek vannak bizonyos kötelezettségei” – folytatta a nő, hangjában gyakorlott csábítással. “Nem szeretnél egy kis kikapcsolódást?” – kérdezte a nő, a férfi lábai közé ülve.

Elsa gyomrában undor kavargott, de lenyomta. Egyedül arra koncentrált, hogy biztosítsa a kulcsokat, és kiszabaduljon a férfi karmai közül.

Ahogy közelebb hajolt, és a keze az övcsatjáért nyúlt, a férfi védekezése csökkent. A kulcsok karnyújtásnyira voltak, de szüksége volt egy kis figyelemelterelésre.

“Megérdemelsz egy kis pihenést” – suttogta a férfi fülébe. “Hadd vigyázzak rád.”

Úgy tűnt, a szavai megtörik a férfi figyelmét. Lehunyta a szemét, és hagyta, hogy a nő megmasszírozza a vállát. Ahogy a nő keze lefelé vándorolt a mellkasára és a hasára, ujjai végül megragadták az övét. Egy gyors rántással kirántotta, és a kulcsokat csattogva a padlóra küldte.

“Veronika, fuss!” – kiáltott, az adrenalin végigfutott az ereiben.

Veronika berontott az ajtón, és menet közben megragadta a kulcsokat. Elsa az övvel tartotta sakkban a férfit, értékes időt nyerve Veronikának. Küzdelmük ádáz volt, a csendet csak zihálásuk és nyögéseik szakították meg.

Végül a férfi kiszabadult, arcvonásait düh torzította el. Elzát a falnak lökte, a feje émelyítő puffanással csapódott be. Ahogy a látása elhomályosult, látta, hogy a férfi kirohan az ajtón, dühét Veronika felé irányítva.

Úgy tűnt, órák teltek el, mire Elsa magához tért. A szívét öröm villanása világította meg – Veronika megmenekült.

De az öröm rövid életű volt. A benzin csípős szaga betöltötte a levegőt, és rémület hullámai futottak át rajta. A férfi visszatért, terveit a gyűlölet és a bosszú fűtötte, miközben benzint öntött a ház köré.

Elsa tehetetlenül nézte a padlóról, ahogy a lángok elnyelik az épületet, a csuklója és a lába köré font kötelek pedig fogva tartották.

A hőség egy ponton elviselhetetlenné vált, a füst fojtogatta a tüdejét. Utolsó gondolatai a szabad és biztonságos Veronikára irányultak, miközben a világ elhalványult a tűz lángjaiban.

De később felébredt, és Veronika és Mónika arca jelent meg körülötte. Egy kórházban voltak. Biztonságban.

Veronika ezután elárulta, hogyan tudott segítséget találni és kapcsolatba lépni a rendőrökkel, miután megmenekült a férfi karmai közül.

“Tudod, egyedül élek” – mondta aztán Elza tétován. “Talán… lehetnénk egy család?”

A lányok arca felragyogott az örömtől, és abban a pillanatban tudták, hogy egy új, szeretettel és boldogsággal teli fejezet kezdődik az életükben. Tudták, hogy boldog családot fognak alkotni.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via