Blog Történetek

A nő hallja a fia hangját a kórteremben 5 perccel azután, hogy lekapcsolták az életfenntartó gépekről

Amikor Amelia férje elhagyja őt és születendő fiukat, a nő megígéri gyermekének, hogy mindig biztonságban és boldogságban lesz. Néhány évvel később egy tragédia rádöbbenti, hogy olyan ígéretet tett, amit nem tud betartani.

“Nem tudom, miért vagy ennyire meglepve, Amelia.” – Thomas alig nézett a feleségére, miközben az utolsó ruháit pakolta egy zsákba. “Mondtam már, hogy nem akarok gyereket.”

“Ezzel már egy kicsit elkéstél.” – Amelia megsimogatta a hasát.

Igaz, hogy túl korán volt még a terhességhez, hogy látszódjon, de már most imádta a benne növekvő életet. Azt hitte, Tom is így érez majd, de ehelyett mindkettőjüket elhagyta.

“Sajnálom, Amelia, de nem lehetek apa.”

“Ettől függetlenül apa vagy. Szerintem úgy érted, hogy túl önző vagy ahhoz, hogy szülő legyél, és tudod mit? Igazad van.”

Amelia az ágyhoz vonult. Kikapta Thomas kezéből a szatyrot, és a bejárati ajtóhoz vonszolta. “Minél hamarabb elmész, annál jobb.”

Amelia kidobta a táskáját a lépcsőre.

Thomas követte kifelé. Megfordult, hogy mondjon valamit, de Amelia az arcába csapta az ajtót. Jó, hogy megszabadult tőle!

Amelia a padlóra esett. Kemény munkába fog kerülni, de tudta, hogy ő és a gyereke jól meglesznek Thomas nélkül. Egyedül is gondoskodni fog erről a gyermekről.

“Mindig mindent megteszek majd, hogy biztonságban és boldogságban legyél, kicsikém.”

Amelia átölelte a pocakját. “Ígérem, hogy mindig ott leszek neked.”

Kilenc hónappal később Amelia egy gyönyörű, egészséges kisfiúnak adott életet, akit Nicholasnak nevezett el. Bár keményen kellett dolgoznia, Amelia a szabadideje nagy részét mindig a fiával töltötte. Minden nap megújította ígéretét, hogy Nick boldog és biztonságban legyen.

Vannak azonban olyan dolgok, amitől egyetlen szülő sem tudja megvédeni a gyermekét – erre Amelia is rájött. Nick akkor hároméves volt. Ő és Amelia az udvaron voltak, és Nick teherautóival játszottak a földön, mikor a kisfiú szörnyű hangot adott ki.

“Nicky?” – Amelia a fia után nyúlt. A szája nyitva volt, és úgy hangzott, mintha fuldokolna. Megnézte a száját, hátha lenyelt valamit az egyik játékából, mikor nem figyelt, de nem látott semmit.

A következő néhány másodperc óráknak tűnt. Rájött, hogy Nicholas komoly bajban van. Hívta a mentőket, és a kórházba szállították fiát.

Amelia a sürgősségi osztály előtti folyosón járkált. A gondolatai száguldoztak, miközben próbált rájönni, vajon ő csinált-e valamit rosszul, ami ezt okozta, és mit fog tenni, ha a legrosszabb történik. Ezek a sötét gondolatok már éppen fel akarták emészteni, mikor egy orvos megszóllította.

“Miss Lackey?”

“Hogy van Nick?” – Amelia a kezét tördelte.

“Ugye rendbe fog jönni a fiam?”

“Stabilizáltuk az állapotát, de itt kell tartanunk éjszakára, hogy megfigyeljük, és elvégezzünk néhány vizsgálatot. Szeretném, ha aláírná ezeket a beleegyező nyilatkozatokat.”

Amelia bámulta a nyomtatványokat, amelyeket az orvos átadott neki. “Ez aztán a sok vizsgálat.”

“Az állapota súlyos, és ki kell derítenünk, mi okozza a légzési problémáit.”

Amelia aláírta a papírokat, és később egy nővér elkísérte Nick ágyához az intenzív osztályon. A fia már így is kicsi volt a korához képest, de most eltörpült a csövek és a ketyegő gépek mellett.

Amelia az ágya melletti székre roskadt, és sírva fakadt. Ez mind az ő hibája. Ha több vitamint adott volna Nicknek, vagy rá vette volna, hogy egyen brokkolit, talán mindez elkerülhető lett volna.

Arra gondolt, hogy megszegte az ígéretét. Elaludt majd a gépek riasztásának hangjára ébredt. A nővérek berohantak a szobába, és Nick körül tolongtak.

Amelia megpróbált utat törni magának az ápolók mellett, hogy megnézze, mi történik. Megpillantotta a fia sápadt arcát és kék ajkait, mielőtt erős karok elrántották.

“Sajnálom, asszonyom, de ki kell mennie, hogy segíthessünk a fiának” – mondta az egyik nővér, miközben kikísérte Ameliát a szobából.

Amelia az arcát az ajtó üveglapjához szorította, de hamarosan még ezt is megtagadták tőle.

“Sajnálom, asszonyom, de be kell mennem oda.” – az egyik orvos Amelia vállára tette a kezét, és elvezette az ajtótól. Egy technikus, aki egy gépet tologatott, berohant Nick szobájába.

“Tudom, hogy nehéz itt kint várakozni, de türelemre van szükségünk, kérem” – folytatta az orvos.

“Mindent megteszünk Nicholasért, amit csak tudunk.”

Amelia úgy érezte, mintha az élete összeomlana. Kétségbeesésében elővette a telefonját a zsebéből, és felhívott valakit, akivel évek óta nem beszélt.

Amelia azonnal beszélni kezdett, amint felvették a telefont, de hamar zokogásba tört ki.

“Egy szót sem értettem belőle, drágám” – mondta egy nő – “de úgy tűnik, rosszul vagy. Mit tehetek érted?”

Amelia szipogott. “Ki maga? Hol van Thomas?”

“Tom az emeleten van. Én a felesége vagyok, Mary. Te ki vagy?”

“A volt felesége, és a gyermeke anyja.”

“Thomasnak van gyereke?”

Amelia letette, és visszarakta a telefont a zsebébe. Miért gondolta, hogy Thomast érdekli, hogy Nick beteg?

Hamarosan az orvos jött ki Nick szobájából, és behívta Ameliát.

“Nick állapota egyelőre stabil, de mélységesen aggaszt a légzési nehézségeinek súlyossága” – mondta az orvos. “Amíg nem tudjuk kideríteni, hogy mi okozza, életben tartó gépekre kell kapcsolnunk.”

Az orvos a székhez vezette Ameliát, és leguggolt mellé.

“Tudom, hogy ez ijesztő, de mindent megteszünk, hogy a végére járjunk a dolognak. Amíg nem kapunk válaszokat, addig az életfenntartó gépre kapcsolás az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy újra légzési nehézségbe kerüljön.”

Az orvosnak szelíd arca és kedves szeme volt. Őszintén törődött Nickkel, és Amelia úgy érezte, megbízhat benne.

“Tegye, amit tennie kell” – mondta.

Amelia napokig nem hagyta el a kórházat. Fia ágya melletti széken aludt, amíg az orvos, Gavin el nem intézte, hogy egy ágyat helyezzenek el neki a szobában. Mikor Nick ébren volt, Amelia fogta a kezét, és beszélt hozzá.

Néha felolvasott egy mesekönyvből, amit Gavin hozott neki, de legtöbbször énekelt neki. Nick imádta a zenét. Nem tudott énekelni, mert intubálták, de mikor az anyukáját hallotta mindig csillogott a szeme.

Gavin naponta többször is benézett Nickhez, és mindig hozott Ameliának valami ennivalót.

“Szükséged van az erődre” – mondta, amikor először nyomott a kezébe egy tál ételt. “Határozottan nem én vagyok a legjobb szakács, de garantálom, hogy jobb, mint a menzai kaja.”

A figyelmessége megérintette Ameliát. Tudta, hogy keményen dolgozott azon, hogy kiderítse, mi a baja Nicknek, és világszerte szakemberekkel konzultált.

“Minden páciensével ilyen gondosan bánik?” – kérdezte egy nap Amelia, miközben Gavin Nicket nézett.

Gavin rámosolygott: “Szeretném azt hinni, hogy igen, de lehet, hogy bűnös vagyok abban, hogy neked és Nicknek egy kicsit több figyelmet szentelek. Orvosként vannak olyan időszakok, amikor a betegeid belopják magukat a szívedbe.”

Megsimogatta Nick haját. “Kit ne hatna meg ennek a fiatalembernek az elszántsága? Vagy az édesanyja bátorsága és ereje?”

Amelia lehajtotta a fejét, érezte, hogy elpirul.

“Megígértem neki, hogy mindig ott leszek mellette, és mindent megteszek, hogy biztonságos és boldog életet biztosítsak neki.”

Amelia felsóhajtott, és az alvó gyermekére nézett. “Bárcsak be tudtam volna tartani ezt az ígéretet.”

“Ne hibáztasd magad.” – Gavin gyengéden megszorította a karját. “Nagyszerű anya vagy, Amelia, de vannak dolgok az életben, amiket nem tudunk befolyásolni és irányítani. Te mindent megtettél, amit tudtál, és ez azt jelenti, hogy betartottad az ígéretedet.”

Ameliát ekkor elöntötte az elmúlt napok összes bűntudata. Könnyekben tört ki, és addig zokogott, amíg a torkát nyersnek nem érezte. Gavin átkarolta, és csendesen támogatta, amíg a könnyei fel nem száradtak.

Másnap Amelia már pozitívabban állt Nick helyzetéhez. Egy teher lekerült a válláról, amikor Gavin segített neki rájönni, hogy nem szegte meg az ígéretét, és Nick legutóbbi tesztsorozatának eredményei ma esedékesek.

Amelia biztos volt benne, hogy a teszteredmények jó híreket fognak tartalmazni, amíg meg nem látta Gavin sötét tekintetét és a homlokára vésődött aggodalmat.

“Nagyon sajnálom, Amelia” – mondta.

“A teszteredmények ma reggel érkeztek meg, és nem jók. Nick nem reagál a gyógyszerekre.”

Amelia nem hitte el, amit hallott. “Annyira biztos voltam benne, hogy jó híreid lesznek” – motyogta.

“Bárcsak így lenne, de jelenleg nem tehetünk érte többet. Én.. Utálom ezt mondani, de nehéz döntést kell hoznod. Nick nem maradhat a végtelenségig lélegeztetőgépen.”

Amelia legmélyebb félelmei kúsztak felszínre. Nem kapott levegőt, és a falak egyre jobban bezárultak körülötte. Egy része sikítani akart, és addig ütni Gavint, amíg nem mond neki valami jobbat, de amikor ránézett, csak azt a bánatot látta, amelyben osztozott vele.

“Ha lenne még valami, amit megpróbálhatnánk, megtenném” – mondta Gavin – “de már minden lehetőségünket kimerítettük”.

Amelia elsétált, hogy leüljön Nick mellé. Megfogta a fia kezét. Olyan kicsi volt. Végig simította az ujjait az arcán és a finom, sötét hajában. Már esedékes lett volna egy hajvágás, de most nem lenne rá szüksége.

Amelia enyhe nyomást érzett a kezén, és felnézett. Nick figyelte őt nagy, sötét szemeivel.

“Szia, pajti” – mondta Amelia. “Akarsz hallani egy dalt?”

Nick ismét megszorította a kezét, így Amelia énekelt neki. Felolvasta neki a kedvenc meséjét, aztán még tovább énekelt. A torka fájt és kapart, mire Nick újra elaludt, de Amelia elhatározta, hogy a lehető legboldogabbá teszi a fiút az utolsó óráiban.

Végül meghallotta, hogy nyílik az ajtó, és egy gyengéd kéz landolt a vállán.

“Itt az idő.”

Amelia bólintott. Fogta Nick kezét, miközben Gavin és a nővérek elkezdték lekapcsolni a létfenntartó gépeket. Mikor elkezdték eltávolítani az oxigént biztosító csövet, Amelia nem bírta tovább.

Sírva rohant ki a szobából, és térdre esett a folyosón. Gyönyörű fia, akiért olyan keményen küzdött, most elhagyta. Hogy jutott idáig?!

Ekkor Amelia hallott valamit, mitől megrázta. Bár már hetek teltek el, azonnal felismerte Nick hangját, ahogy a kedvenc dalát énekelte.

Amelia visszarohant Nick szobájába. A fia az ágyában feküdt, megszabadulva a csövektől és gépektől, amelyekhez Amelia már hozzászokott, és énekelt. Ez nem a képzelete szüleménye volt.

Gavin ugyanolyan döbbenten nézett, mint amilyennek Amelia érezte magát. A sztetoszkópját a fiú mellkasához nyomta, és meghallgatta a tüdejét. Tekintetük összeveszett a szobában.

“Magától lélegzik – mondta Gavin.

Nick állapota lassan javulni kezdett. Áthelyezték egy rehabilitációs központba, és végül Amelia hazavihette. Ahogy nézte, ahogy Nick elalszik, Amelia csak a kedves orvosra tudott gondolni, aki keményen dolgozott, hogy megmentse a fiát.

Amelia másnap visszatért a kórházba, és megkereste Gavint.

“Amelia?”-  Gavin aggódó tekintettel közeledett felé. “Minden rendben van?”

“Igen, és mindezt neked köszönhetem.” Amelia átnyújtotta Gavinnek, amit neki hozott. “Sütit sütöttem, hogy megköszönjem neked mindazt, amit Nickért és értem tettél. Te nemcsak egy csodálatos orvos vagy, hanem egy hihetetlen ember is.”

Gavin szégyenlősen elmosolyodott.

“Ez nagyon kedves tőled, Amelia. Sokat jelent nekem, és örülök, hogy újra látlak. Remélem, nem hangzik túl furcsán, de hiányzott, hogy láthassalak.”

Amelia mellkasában váratlan melegség bugyogott fel. “Nekem is hiányzott, hogy, Gavin”.

Ahogy jobban megismerték egymást, felfedezték, hogy sok közös érdeklődési körük van, és végül egymásba szerettek. Nick is megszerette Gavint, és az apjának tekintette. Büszkén vitte az oltár elé a gyűrűket, mikor Amelia és Gavin néhány évvel később összeházasodtak.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Csodák akkor is megtörténhetnek, amikor a legkevésbé számítunk rájuk. Amelia már minden reményt elvesztett, hogy a fia felépül, de egy csodálatos ajándékkal áldotta meg a sors.
  • A kedvesség mindig összehozza az embereket. Gavin őszinte szeretete és gondoskodása Nick és Amelia iránt olyan köteléket kovácsolt köztük, amire egyikük sem számított.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via