Blog Történetek

A hajléktalan férfi segít az idős hölgynek hazavinni a bevásárlást – másnap megtudja, hogy a bolt tulajdonosa őt keresi

Egy éhes, hajléktalan férfi meglátott egy idős nőt, aki nehéz bevásárlószatyrokat cipelt. Segített neki, és elvitte őket a házához. Másnap az élelmiszerbolt tulajdonosának emberei megragadták az ingénél fogva, és bevitték a boltba, miután a nő olyasmit talált a táskájában, amit nem vásárolt meg.

Azt mondják, van fény az alagút végén, de egyesek számára ez könnyebben mondható, mint megvalósítható. Alfred Tyler asztalos története ilyen. Amikor a Harvey hurrikán 2017-ben lecsapott Texasra, nem csak az otthonát tette tönkre.

Alfred elvesztette a házát a katasztrofális árvíz miatt. És az egyetlen ember, akit családtagjának nevezett, szeretett felesége, Sophia, egyike volt azoknak a több száz embernek, akik életüket vesztették.

Azóta Alfred az utcán élt, hajléktalanként és özvegyen. Nem látott reményt az életben, és nem talált munkát. Abbahagyta a templomba járást, és gyakran vitatkozott Istennel, amiért ilyen nyomorúságossá tette az életét. De egy nap Isten a legelképesztőbb módon válaszolt minden kérdésére…

2021 júniusának egyik forró délutánján Alfred az utcán bolyongott, árnyékot keresve. Szomjas volt és éhes. Rongyos nadrágja zsebében kotorászott, és hallotta, ahogy néhány tízcentes csörren. Úgy döntött, félreteszi őket, hogy vegyen egy zsemlét vagy kenyeret vacsorára.

Kimerülten és izzadtan érkezett meg egy szupermarket parkolójába. Az tele volt sok járművel, így azt hitte, senki sem fogja megtalálni, ha ott várja ki a délutánt.

Amikor meglátta a kifelé tartó vásárlókat, odasétált hozzájuk, és alamizsnáért nyújtotta a kezét. Míg néhányan egy-két tízcentest dobtak neki, mások többnyire nem törődtek vele, mintha semmi sem lenne.

Alfrédot bántotta a dolog, de mit is tehetett volna? Valahányszor ilyesmi történt, vagy vigyorgott, vagy Istent hibáztatta a helyzetéért.

Fáradtan és éhesen Alfred úgy döntött, hogy szundikál egyet azon az üres helyen, ahol délutánra menedéket talált. Már majdnem elbóbiskolt, amikor hallotta, hogy valami kaparászik a padlón, kicsit távolabb tőle.

“Mi ez a zaj?” – motyogta, és felemelte a fejét, hogy megnézze.

Egy idősebb nő lépett ki éppen a szupermarketből egy bevásárlókocsival, és próbálta kipakolni és cipelni a nehéz szatyrokat. Alfred nem tudott csak várni és nézni. Felállt, nem törődve azzal, hogy érezte a saját izzadtságszagát, és odalépett a jómódúnak tűnő nőhöz, hogy segítsen.

“Hé… nincs szüksége segítségre? Kérem, engedje meg. Segítek” – mondta, és megragadta a bevásárlókocsit. Alfred elkezdte kipakolni belőle a szatyrokat, és ismét a nőre nézett.

“Elkísérem a házáig, ha nem bánja” – mondta szégyenlősen.

Az idősebb nőt megdöbbentette az idegen érdeklődése, hogy segít neki, mert ilyet még senki sem tett vele. Gyakran vásárolt ott, és a legtöbbször maga vitte a szatyrokat, és pakolta be őket a kocsijába. De aznap nem vitte el a kocsiját, és gyalog kellett hazagyalogolnia a nehéz csomagokkal.

Rövid gondolkodás után megkérdezte Alfredot, hogy biztos-e benne, és elmondta neki, hogy nincs pénze. “Nem tudok fizetni, fiatalember. Most költöttem el az utolsó filléremet vásárlásra.”

Tetőtől talpig végignézett a hajléktalan idegenen, feltételezve, hogy a férfi csak úgy vigyorogva elsétál, vagy átkozza, amiért az idejét vesztegeti. De Alfred válasza rádöbbentette, hogy nem minden szegény ember a pénzre hajt.

“Úgy néz ki, mint az anyám, és én nem kérnék pénzt az anyámtól” – mondta Alfred. “Kérem, engedje meg, hogy cipeljem a táskákat” – erősködött, és felvette a nehéz táskákat.

Alfred körülbelül 15 percig követte az idősebb nőt a csomagokkal a házáig. Amikor odaértek, a nő meghívta őt egy csésze teára, de ő visszautasította.

Az idegen kedvessége megérintette az asszony szívét, miközben nézte, ahogy Alfred integet, és eltűnik az utcán. Aztán megnézte a táskáját, és megdöbbenve talált valamit, amire nem emlékezett, hogy megvásárolta volna. Megvizsgálta a tárgyat, és elhatározta, hogy azonnal a hajléktalan férfi nyomába ered.

A nő másnap újra felkereste a szupermarketet, és körülnézett Alfred után. De a férfi nem volt ott. Bement az üzletbe, és találkozott a tulajdonossal, megkérve őt, hogy keresse meg a hajléktalan férfit.

“Megkeresné őt, kérem?” – mondta a nő.

“A biztonsági kamera felvételei segítenek. Mikor látta tegnap?” – kérdezte az üzlet tulajdonosa.

“Azt hiszem, délután 2 óra körül, a parkolóban.”

“Szünet… szünet” – mondta az üzlettulajdonos a technikusnak. “Ő az?” – kérdezte a nőtől, miközben Alfredra mutatott a számítógép képernyőjén.

“Igen, ő az! Ez az a fickó! Keressük meg!” – mondta az idősebb nő, miután meglátta a hajléktalan férfit az üzlet biztonsági kamerájának felvételén.

A szupermarket tulajdonosa elküldte a biztonsági őreit, hogy keressék meg Alfredot. Úgy sejtette, hogy a férfi ugyanabban az utcában lakik. Órákig tartó peronok, buszmegállók és parkolók átkutatása után a férfiak visszatértek Alfreddal, és az ingénél fogva megragadták.

Amikor az idősebb asszony látta, hogyan tartják a szerencsétlen férfit, dühbe gurult. “Hagyjátok őt! Azt mondták, hogy hozzátok el, nem azt, hogy hurcoljátok!”

Alfred megrémült, és fogalma sem volt arról, hogy mi történik.

“Mi… mi történik. Én nem csináltam semmit” – mondta, a szeme tele volt könnyel és félelemmel. “Ezek az emberek találtak rám a buszmegállóban, és megkérdezték, hogy itt voltam-e tegnap. Amikor azt mondtam nekik, hogy igen, megragadtak az ingemnél fogva, és idehoztak. Nem csináltam semmit! Nem loptam semmit!”

Alfred tovább könyörgött nekik, hogy engedjék el. Ekkor az idősebb nő közelebb lépett hozzá, és megölelte, miközben a többiek meglepetten nézték.

“Anya?! Mit csinálsz?” – kérdezte a boltos. Mint kiderült, a szupermarket tulajdonosának édesanyja volt, és Alfreddal akart találkozni, hogy visszaadja a véletlenül a táskájába csúszott láncot.

“Megláttam ezt a láncot, és amikor kinyitottam a medált, ezt a képet láttam. Ő a felesége?” – kérdezte Alfredtól.

A férfi könnyekben tört ki, és elmondta, hogy azt hitte, elvesztette az egyetlen emléket, ami a néhai feleségéről maradt neki. “Azt hittem, soha többé nem látom” – sírt Alfred. “Tegnap kerestem, de nem találtam.”

Az idős asszony elmesélte fiának, Jacobnak Alfred előző napi jótettét. Félrevonta, és percekkel később az anya és fia a hajléktalan férfihez fordult egy jó hírrel, amely könnyekig meghatotta.

Alfred nem hitt a fülének. Könnyek szöktek a szemébe, miközben hálából összefonta a kezét, és bólintott. Túlságosan örült, és a tragédia óta először adott hálát Istennek, amiért megsegítette.

Jacob átnyújtotta neki az egyenruhakészletet, és megkérte, hogy másnap kezdjen. Alfred örült, és mielőtt távozott volna, az idősebb nőre nézett, hogy megköszönje. “Nagyon szépen köszönöm. Ön nem különbözik az édesanyámtól” – mondta sírva.

“És te sem vagy más, mint a fiam!” – mondta az asszony, és megveregette Alfred vállát. Mielőtt elment volna, megállt, hogy megkérdezze a nevét.

“Mary… A nevem Mary Johnson” – mondta a nő, és Alfredot ismét könnyekig meghatotta. Néhai édesanyját is Marynek hívták.

Ettől a naptól kezdve az egykor hajléktalan Alfred learatta az együttérzés édes gyümölcseit. Jó állást kapott, és minden vasárnap templomba kezdett járni. Sőt, soha többé nem panaszkodott semmi miatt, és nem hibáztatta Istent!

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Segítsünk másoknak anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe. Biztosan megjutalmaznak majd. Amikor Alfred látta, hogy az idősebb nő a csomagjaival küszködik, segített neki anélkül, hogy pénzt várt volna. Másnap egy új életet kapott jutalmul egy szép munkát a szupermarketben.
  • Ha Isten becsuk egy ajtót, mindig kinyit egy másikat neked. Miután a katasztrofális hurrikán miatt elvesztette otthonát és feleségét, Alfred megözvegyült és hajléktalanná vált. Tehetetlensége miatt állandóan Istent hibáztatta. Azonban megváltoztatta a hozzáállását, és végül megköszönte Istennek, hogy megsegítette őt.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via